Adwords kampane

Úvod do remarketingu a prečo ho využívať

Remarketing sa v posledných rokoch skloňuje čoraz viac. Je to efektívny spôsob, vďaka ktorému môžete zobrazovať reklamu ľuďom, ktorí v minulosti navštívili váš web, ale neurobili vám žiadnu konverziu. Týchto ľudí môžete opätovne osloviť prostredníctvom zobrazovania relevantných reklám v rôznych zariadeniach. Príklad z praxe pre lepšie pochopenie remarketingu. Predstavte si, že hľadáte dovolenku na leto. Prejdete niekoľko stránok a vy…

Continue Reading